ثبات عطر:

ثبات عطر

بسته به مواد اوّلیّه ی استفاده شده در عطر و تکنیک بکار رفته برای ثبات عطر و روش نگهداری شما، عمر عطر متفاوت است.
مواد اوّلیّه ی معطّر به گرما، اکسیژن و نور حسّاس هستند. پس عطرهایی که دارای شیشه ی تیره هستند دوامشان بیشتر است. همچنین اگر شیشه ی عطر نشکنه در فریزر که نور کم و مکانی سرد می باشد عطر بیشترین دوام را خواهد آورد. البته بهتر است قبل از گذاشتن عطر در فریزر آن را درون پلاستیک بپوشانید.
همچنین عطری که شیشه اش پر است کمتر اکسیژن در فضای فوقانی اش وجود دارد و طبیعتاً اکسیداسیون کمتر اتّفاق می افتد. پس عطری که بیشتر حجمش استفاده شده و رو به اتمام است طبیعتاً زودتر اکسیده می شود.
آلدهایدها و نوت های مرکّبات زودتر از دیگر مواد معطّر خراب می شوند. لذا اگر عطر شما حاوی این مواد باشد زودتر غزل خداحافظی رو سر خواهند داد.
همچنین اگر شرکت عطرسازی، تکنیک مناسبی برای حفظ عطر از اکسیداسیون، نور و ... بکار ببرند عمر عطر بیشتر می شود.
وقتی بوی عطر تغییر و بوی بد و ترشیدگی بدهد دیگر خراب شده و رایحه اش قابل بازیابی هم نیست.
شنیدم برخی از عطرها در اروپا 70 سال دوام آوردند و خراب نشدند.
برای اطّلاعات بیشتر می توانید کتاب ذیل را مطالعه نمایید:
http://www.4shared.com/office/gy8T6UQe/____-_-_.html

شریف عطّار

/ 0 نظر / 64 بازدید