علت تغییر فرمول عطرها:

 

دلایل فرمول بندی دوباره ی عطرها:

1. محدودیّت و یا ممنوعیّت استفاده از برخی مواد اوّلیّه که در فرمول سابق استفاده می شده بدلایل بهداشتی و ...؛
2. گران بودن برخی موادِّ اوّلیّه، مخصوصاً مواد اوّلیّه ی طبیعی مورد استفاده در فرمول سابق و عدم صرفه ی اقتصادی آن فرمول؛
3. عدم دسترسی به برخی موادِّ اوّلیّه بدلایل محیط زیستی. مثل مشک زبّاد، عنبر شاهبوی، مشک ختن، جند بیدستر، چوب صندل، عود و ...؛
4.خارج شدن موادِّ اوّلیّه ی صنعتی از چرخه ی تولید، بدلیل ورود موادِّ اوّلیّه ی مشابه با قیمت ارزان تر و احیاناً کیفیّت بهتر؛
5. سیاست شرکت های سازنده ی مواد اوّلیّه، مبنی بر عدم تولید مواد قدیمی، به منظور فروش مواد جایگزین. مثل عدم پشتیبانی سیستم عامل های قدیمی برای اجبار استفاده کنندگان به ارتقا سیستم عامل شان.
شریف عطّار

/ 0 نظر / 83 بازدید