قیمت‌گذاری عطرهای پایه‌روغنی:

موضوع قیمت‌گذاری عطر روغنی را با ذکر مثالی توضیح داده می‌شود:

فرض نمایید قیمت تمام شده‌ی یک عطر، بصورت رقیق نشده، برای شرکت عطرسازی 50 یورو است. این شرکت، 50 یوروی را نیز بعنوان سود به قیمت تمام شده‌ی آن اضافه می‌نماید. حال قیمت عطر روغنی بصورت غلیظ، 100 یورو می‌باشد.

واردکننده‌ی عمده‌ عطر پایه‌روغنی آن عطر را به قیمت 35 یورو درخواست می‌نماید. شرکت عطرسازی، غلظت آن عطر را مثلاً به 30 درصد کاهش می‌دهد تا بتواند محدوده‌ی قیمتی مورد نیاز مشتری را برآورده سازد.

شریف‌عطّار

/ 0 نظر / 268 بازدید