چه عطری برای چه مکانی مناسب است؟

عطر برای مکان رسمی

اگر عطر را برای محیط رسمی می خواهید پس بهتر است سراغ رایحه های آکوآتیک (بوی اقیانوس، دریا، ساحل، رودخانه) سرد (که احساس خنکی را منتقل می کنند) و چوب و مرکّبات نروید و عطرهای شیرین (وانیلی و ماندگار) مشک بو (ماندگار) و کمی گل بو را انتخاب کنید.

عطر اسپرت

ولی برای محیط های دوستانه، ورزشی میهمانی های خودمانی و ... رایحه های دسته ی اوّل مناسب تر می باشند.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 165 بازدید