معنای Natural Vaporizer چیست؟

 

شاهدیم که بر روی بسته بندی عطرهای امروزین واژه های انگلیسی فوق درج گردیده است. معنای فارسی دو کلمه ی مذکور: افشانه ی طبیعی است.

در عطرهای قدیمی از موادّی در ترکیب عطر استفاده می شد که باعث می گردید مادامی که افشانه فشرده شده بود عطر متناوباً از درون بطری خارجی شود. امّا از آنجا که استفاده از مواد مذکور برای لایه ازون و محیط زیست مناسب نبود با افشانه های طبیعی جایگزین گردیدند که ساز و کار این افشانه ها فیزیکی بوده و از مادّه ای برای خروج عطر از بطری استفاده نمی شود.

فرق این نوع افشانه با نمونه های قدیمی این است که در نمونه های جدید (طبیعی) با فشردن ذره پاش عطر بصورت ممتد خارج نشده و فقط اصطلاحاً یک پاف زده می شود و برای مصرف بیشتر می بایست مجدداً افشانه فشرده شود.

شریف عطار

/ 0 نظر / 87 بازدید