آکورد عطّاری:

آکورد عطر

آکورد: ترکیب دو یا چند مادّه به نسبت خاص (اغلب در نسبتی که هیچ یک از مواد اوّلیه از لحاظ بویایی غالب نباشد) است.
رایحه ی آکورد متفاوت از مواد تشکیل دهنده اش خواهد بود. یعنی در عطّاری A+B مساوی AوB نیست. بلکه مساوی C خواهد شد. C یعنی بوی جدید.
ساخت آکوردها در عطّاری یکی از روش های ساخت عطر تمام شده است. مثلاً عطر اترنتی از آکوردی مابین 4 یا 5 مادّه که 80 درصد حجم فرمول رو تشکیل می دهد ساخته شده است.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 31 بازدید