ورساچه کریستال نویر، شاهکار سیاه:

نوت ها

نوت های یونجه، گلِ بنفشه، گل مریم، تر و تازه، میوه­ا و کمی نوت سبز در این عطر خودنمایی می کنند.

               

رایحه
شخصیّت این عطر، گرم، شیرین، گل بو و تر و تازه می باشد. بدلیل استفاده از گل ها و میوه های ش. ه. و. ا. ن. ی.، عطر هرچند کم، امّا ایجادکننده جاذبه ی ج. ن. س. ی است. این عطر در بین زنان جوان ایرانی بسیار رواج دارد و از این رو عطر همه گیر بوده و خاص نمی باشد.

عطّار این عطر توانسته عطر بسیار کامل و غنی خلق کند و به اندازه ی کافی از نوت های مختلف که به هم می آیند در عطر استفاده کرده است. در کل این عطر، از نظر اینجانب، شاهکار عطّاری می باشد.

 

خصوصیّات رایحه

رایحه ی این عطر سه وجهی است. بدین معنی که از ابتدا تا انتها، سه شخصیّت متفاوت را در این عطر شاهدیم؛

رایحه ی این عطر پر، کامل و غنی، به بیان دیگر طیف های رنگین کمانی رایحه ی این عطر کامل است. بگونه ای که به اندازه ی کافی از نوت های مختلف در این عطر استفاده شده است؛

انتشار، حجم و قدرت رایحه در حدِّ خوبی می باشد؛

ماندگاری این عطر مناسب است؛

رایحه ی این عطر، حالتی متعادل دارد. بگونه ای که هیچ کدام از نوت ها در حالت غالب و مغلوب نیستند؛

 

زمان و مکان استفاده

این عطر برای زنان طرّاحی شده و استفاده از آن مناسب زنان جوان و روزهای سرد سال و در مجالس غیررسمی و اتاق خواب است.

هرچند عطر شب نبایستی ماندگاری بالایی داشته باشد امّا به دیگر دلایل می توان این عطر را یک نوع عطر شب نامید.

شریف عطّار

/ 1 نظر / 36 بازدید
عطا

من 100 درصد با توصیفات شما در مورد این عطر موافقم[لبخند]