استفاده از محصولات جانوری در عطرسازی:

در عطرسازی کلاسیک از محصولات جانوری از قبیل مشک، عنبر شاهبوی، مشک زبّاد و جند بیدستر استفاده می‌شده است.

مشک از نافه‌ی آهوی ختن، عنبر شاهبوی، از اسپرم نهنگ عنبرِ غوطه‌ور در آبِ آفتاب خورده، مشک زبّاد از گربه‌ی زبّاد و جند بیدستر از نوعی سمور آبی گرفته و در عطرسازی استفاده می‌گردیده است.

امروزه بدلیل در معرض انقراض بودن آهوی ختن، مشک طبیعی بسیار کم‌یاب و گران است و در عطرهای عرضه‌ی عمده‌ی استفاده نمی‌شود.

هرچند استحصال عنبر شاهبوی، آسیبی برای محیط زیست ندارد، لکن قیمت بالای آن، اجازه‌ی استفاده از آن در عطرهای امروزین را نمی‌دهد.

بوی مشک زبّاد و جند بیدستر تند و زننده است و سلیقه‌های امروزین آن را نمی‌پسندد.

در عطرهای امروزین، محصولات طبیعی با موادِّ معطّر صنعتی مشابه‌بو که بسیار ارزان‌تر و در دسترس‌تر می‌باشند، جایگزین گردیده‌اند.

/ 0 نظر / 168 بازدید