عصاره گیری با استفاده از روغن سرد:

عصاره گیری با استفاده از روغن سرد

سابقاً با این روش (عطرگیری روغنی سرد) که در عکس فوق مشاهده می نمایید، اسانس روغنی گل ها گرفته می شد.
گل هایی از قبیل یاس و مریم که پس از جدا شدن از گیاه نیز به ساخت اسانس روغنی ادامه می دهند را با این روش می توان عصاره گیری نمود.

هنگام طلوع آفتاب که ساخت اسانس روغنی توسّط گل ها در حدّاکثر میزان خود است این گل ها از گیاه جدا و با دقّت فراوان روی چربی حیوانی که روی شیشه مالیده شده قرار می گیرند. این چهارچوب های چوبی را اصلاحاً شاسّی می نامند.
هنگامی که اسانس روغنی از گل جدا شد و در هوا در معرض روغن قرار گرفت جذب آن شده پس از یک یا چند روز که گل های قدیمی اسانس خود را کاملاً عرضه نمودند با گل های جدید تعویض می شوند و این پروسه اینقدر ادامه می یابد که چربی از اسانس روغنی اشباع شود. سپس به چربی گرما داده شده تا به حالت مایع درآمده و با استفاده از الکل، اسانس روغنی را از چربی می شویند و پس از جدا نمودن الکل، اسانس روغنی خالص بدست می آید.
این روش به دلیل سختی شرایط کار و هزینه ی زیاد دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و با روش های جدیدی از قبیل عصاره گیری با استفاده از حلّال های هیدروکربنی جایگزین شده است.

شریف عطّار

/ 1 نظر / 125 بازدید
tarannom

[لبخند]مرسی از مطالبتون واقعا به همچین مطلبی نیاز داشتم.دستتون درد نکنه