بولگاری جاسمین نویر:

نوت ها

نوت های سبز (علف تازه چیده شده)، بسیار کم شیرین و علی رغم نام عطر، خبری از نوت یاس نیست.

               

رایحه
شخصیّت این عطر، تر و تازه و سبک است و کمی به رایحه ی اکلت شباهت دارد و در نوت میانی و پایانی، نوت غیرتمیز در عطر به مشام می خورد.

 

خصوصیّات رایحه

انتشار و حجم این عطر در حدِّ مطلوبی نیست؛

قدرت و شدّت بویایی این عطر ضعیف است؛

رقیق بوده و غلیظ نمی باشد و بنظر به اندازه ی کافی از نوت های مختلف در عطر استفاده نشده است.

از ماندگاری خوبی برخوردار است.

رایحه ی عطر خطّی می باشد.

 

زمان و مکان استفاده

بنظر این عطر تک جنسیّتی (مشترک) بوده و استفاده از آن مناسب جوانان، میان سال ها و پیران و در روزهای سرد سال و در مجالس رسمی و همراه با لباس های رسمی است.

/ 0 نظر / 44 بازدید