مواد اوّلیّه ی طبیعی و مصنوعی:

مواد اوّلیّه عطر

روغن مرکّبات بسیار فرّار بوده و زود هم خراب می شوند. در عطرهای کنونی روغن طبیعی مرکّبات با مواد شیمیایی که همان بو را دارند جایگزین گردیده اند. البته باز هم از برخی روغن های مرکبات در عطرهای امروزی استفاده می شود.

حتّی جایی که جایگزین های شیمیایی استفاده می شود برای غنا دادن به عطر مقدار بسیار کمی مواد طبیعی هم استفاده می کنند تا بتواند خشونت و زنندگی بوی مواد صنعتی را کم کند.
مثلاً روغن خِس خِس (vetiver) که هنوز هم در عطرها همراه vetiver acetat که صنعتی هست استفاده می شود. یا مثلاً میخک (clove) طبیعی همراه با eugenol مصنوعی که همون رایحه ی میخک را می دهد استفاده می شود.

مواد طبیعی حاوی تعداد بسیار زیادی مادّه در حجم کم هستند که باعث ایجاد کیفیّت بویایی عطر می شوند.
مثلاً روغن رز از تقریباً 7 الی 8 مادّه ی اصلی تشکیل شده ولی در کنار این ساختار تعداد نسبتاً زیادی مادّه (بیشتر از 200 مادّه) در حجم کم همراه با این 7 مادّه در روغن وجود دارد.
پس یک بیس رز مصنوعی که از ترکیب تقریباً 10 مادّه ی صنعتی درست شده به هیچ وجه نمی تواند جایگزین روغن طبیعی بشود.

شریف عطّار

/ 1 نظر / 80 بازدید
رعنا

جالب بود