بی دلیشز، دی کی ان وای، زنانه ی دورگه:

نوت ­ها

نوت های سبز، خیار، آب-بو، میوه ای، شیرین در این عطر وجود دارد.

               

رایحه
آکورد ساختاری این عطر شبیه به عطرهای نایس و کول واتر است؛

شخصیّت این عطر، تر و تازه، شیرین و شیک می باشد.

 

خصوصیّات رایحه

رایحه ی این عطر خطّی است. بدین معنی که از ابتدا تا انتها، شخصیّت این عطر تغییر اساسی نمی کند؛

رایحه ی این عطر پر، کامل و غنی، به بیان دیگر طیف های رنگین کمانی رایحه ی این عطر کامل است. بگونه ای که به اندازه ی کافی از نوت های مختلف در این عطر استفاده شده است؛

انتشار، حجم و قدرت رایحه در حدِّ خوبی می باشد؛

ماندگاری این عطر مناسب است؛

رایحه ی این عطر، حالتی متعادل دارد. بگونه ای که هیچ کدام از نوت ها در حالت غالب و مغلوب نیستند؛

عطّار این عطر توانسته شخصیّت جدید و منحصر به فرد بویایی بیافریند.


زمان و مکان استفاده

هرچند این عطر اصالتاً برای زنان طرّاحی شده امّا با ورود عناصر مردانه، از قبیل نوت های تر و تازه و آب-بو، به حالت عطر تک جنسیّتی (مشترک) نزدیک شده بگونه ای که امکان استفاده از آن توسّط مردان نیز متصوّر است. لذا استفاده از این عطر مناسب زنان جوان است.

مناسب روزهای گرم سال و در مجالس غیررسمی است. امّا با توجّه به اینکه نوت تر و تازه و آب بو خیلی عیان نمی باشند، امکان استفاده از آن در روزهای سرد سال و در محافل رسمی نیز متصوّر است.

/ 0 نظر / 22 بازدید