آیا عطرهای ارزان از لحاظ بهداشتی قابل اعتماد هستند؟

عطر ارزان

کلاً چون در عطر مواد شیمیایی استفاده می شود، حتّی عطرهای بهترین کارخانه های دنیا هم، استفاده بروی پوست مناسب نیست و ممکن است باعث آسیب بشود چه رسد به کارخانه های عربی.

هرساله نهادهای نظارتی بین المللی مثل ایفرا، تعدادی از مواد اوّلیه را بعلّت داشتن عوارض جانبی از لیست مواد اوّلیه ی مجاز خارج می کنند. 
هرچند باید بگویم اینقدر مواد شیمیایی در نان، (جوش شیرین) کیک و کلوچه ی صنعتی، (مواد نگهدارنده، طعم های صنعتی و وانیلین) نوشابه، (مواد نگهدارنده، طعم های صنعتی و گاز co2) شکلات، (مواد نگهدارنده و طعم ها صنعتی) مرغ کارخانه ای، (هرمون) ماهی تن (مواد نگهدارنده) و ... استفاده می شود و ما این مواد را تناول می نماییم که استفاده از عطر روی پوست بدن به نسبت خوردن مواد شیمیایی کار خیلی غیربهداشتی محسوب نمی شود.

 

شریف عطّار

/ 0 نظر / 73 بازدید