پیام عطر:

پیام عطر

فرض کنید شما در یک مغازه ی گیاهان دارویی هستید. چه بوهایی را استشمام می کنید. رایحه ی گیاهان معطّرِ (Aromatic herbs) خشک شده از قبیل گشنیز، شیوید، زنیان و ... . بوی ادویه ها (spice) از قبیل میخک، دارچین، هل، زنجبیل و ... . مقداری رایحه ی عرقیات گل ها (Floral) مثل گلاب، اسطوخودّوس و ... .
حال اگر عطری این خاطره ی بویایی را برای شما بازسازی کند و از رایحه های گیاهان معطّر، ادویه، گل های خوشبو و ... عطری بسازد، ناخودآگاه شما احساس می کنید در محیطی قرار دارید که مغازه ی گیاهان دارویی است.
در مورد جذب جنس مخالف هم همین طور. عطّار سعی می نماید رایحه های موجود در یک رابطه ی نزدیک بین دو جنس مخالف را بازسازی نماید.
این رایحه ها تقریباً عبارت است از بوی عرق انسان، رایحه های شیرین و پودری، ناشی از استفاده از مواد آرایشی زنانه، رایحه های ادویه که ناشی از خوردن غذاهای پر ادویه در عرق انسان به وجود می آید. رایحه های حیوانی شبیه به بوی بدن انسان و هر رایحه ای که در این رابطه تولید و استشمام می شود در کنار دیگر رایحه های خوش بو برای مقهور نمودن بوی بد (offnote) مواد استفاده شده ی فوق ... .

یکی از عطّاران قدیمی آلمانی به نام دکتر پال جلینک معتقد است مهمترین و تنهاترین هدف ساخت عطر برانگیختن قوای جنسی است.

 

شریف عطّار

/ 0 نظر / 6 بازدید