جادوی ترکیب:

جادوی ترکیب

عطرها از مواد اوّلیّه ای ساخته می شوند که اغلب آن ها بدبو، تند، زننده، غلیظ، سرگیجه آور، تهوّع آور و غیرقابل تحمّل هستند. امّا هنر دست عطّار باعث می شود که ترکیب این مواد در نسبت های مناسب رایحه ای فرحبخش، نشاط انگیز، زیبا، مطلوب و مورد پسند بوجود آورد. علاوه بر اثر ترکیب، رقیق نمودن مواد نیز از عواملی است که باعث می شود بوی تند و زننده ی مواد به رایحه ی قابل قبول تغییر یابد.
به این دلیل بنده این خاصیّت ترکیب را جادو نامیده ام.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 5 بازدید