آیا عطر محرّک ج.ن.س.ی وجود دارد؟

 

در عرق انسان ها موادّی بنام فرومون وجود دارد که باعث جذب ج.ن.س مخالف می شود. تحقیقات زیادی در دست انجام است تا بتوانند این مادّه را وارد عطر نمایند.

در اینکه عطر می تواند موجب جلب توجّه ج.ن.س مخالف شود هیچ شکّی نیست. حتّی دکتر پاول جلینِک (نویسنده و عطّار بزرگ آلمانی) مهمترین دلیل استفاده از عطر توسّط انسان ها را جذب ج.ن.س مخالف می داند. حتّی ممکن است عطری وجود داشته باشد که تداعی کننده ی صحنه ی ج.ن.س.ی باشد. ولی اینکه یک عطر بتواند باعث تحریک ج.ن.س.ی گردد را می توان با اطمینان رد نمود.

لذا بنظر می رسد مواردی که در اینترنت در خصوص تبلیغات این چنینی وجود دارد بیشتر از یک بازاریابی ساده با سوءِ استفاده از نقطه ضعف انسان ها نیست.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 41 بازدید