گوچیِ گیلتی، زنانه ی ج. ن. س. ی:

نوت ها

نوت های گل بو (مخصوصاً گل بنفشه)، شیرین (یونجه، وانیل)، میوه ای و کمی تر و تازه.

               

رایحه
شخصیّت این عطر، در نوت اوّلیّه کمی تر و تازه، سپس گرم، دارای نوت غیرتمیز، شیرین و بنظر محرّک ج. ن. س. ی. . بنظر نوت پایانی این عطر رایحه ی بهتری از نوت اوّلیّه و میانی دارد.

 هرچند عطّار این عطر نتوانسته نوت جدیدی خلق کند، امّا در کنار هم قرار گرفتن نوت های مختلف و بعضاً غیرگرد آن که در برخی نقاط از دایره ی بویایی عطر بیرون زده اند، زیبایی بویایی خاصّی در پی داشته است.

 

خصوصیّات رایحه

نوت اوّلیّه دارای انتشار مناسب می باشد امّا در نوت میانی حجم عطر به نسبت نوت اوّلیه کم تر است؛

قدرت و شدّت بویایی این عطر متوسّط رو به بالا است؛

از نظر غلظت و پیچیدگی مناسب است و به اندازه ی کافی از نوت های مختلف در عطر استفاده شده است.

از ماندگاری خوبی برخوردار است.

رایحه ی عطر خطّی می باشد. یعنی تقریباً چندین ساعت بدون تغییر باقی می ماند. به عبارت دیگر به سبک مدرن یا آمریکایی فرموله شده است.

 

زمان و مکان استفاده

این عطر زنانه بوده و بنظر برای جوانان قابل استفاده باشد. برای روزهای سرد سال مناسب و استفاده از آن در مراسمات غیررسمی و همراه لباس اسپرت و شب مناسب است. خرید آن به افرادی توصیه می شود که بدنبال رایحه های غیرقطبی می باشند که اغلب افراد رایحه ی آن را می پسندند.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید