آیا امکان استفاده از عطر غلیظ وجود دارد؟

استفاده از عطر بصورت غلیظ یا استفاده ی بیش از حد از عطر رقیق، هرچند می تواند ماندگاری و انتشار عطر را افزایش دهد و باعث شود اطرافیان استفاده کننده از رایحه لذّت ببرند امّا ممکن است باعث ایجاد سردرد و سرگیجه در استفاده کننده شود. در این مواقع برای رهایی از شرّ بوی تند و غلیظ عطر، استفاده کننده می تواند لباس های خود را با لباس های فاقد عطر تعویض و برای شسته شدن عطر از روی پوست بدنش، دوش گرفته و بدنش را با صابون بشوید.

شریف عطار

/ 0 نظر / 10 بازدید