جلد دوّم کتاب اصول و شیوه های عطرسازی، عطر برای محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی

کم کم ویرایش جلد دوّم کتاب که در خصوص عطر برای محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی است در حال اتمام است. می خواستم دوستان اگر پیشنهادی دارند که می تواند در بهبود کتاب کمک کند ارائه نمایند.
آیا جلد اوّل را مطالعه فرمودید؟
آیا مفید بود؟
خوشحال می شوم نظریّات شما را بشنوم.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 26 بازدید