راه های شناسایی عطر تقلبی:

عطرهای فیک چون در کارگاه های زیرپله ای پر می شوند، عملیّات شستشوی ظروف، انجماد و فیلتر بخوبی انجام نمی شود. لذا مایع عطر، حاوی ناخالصی هایی شبیه به نمک کریستاله ریز است که در صورتی که عطر را کمی تکان دهید این ناخالصی ها از کف ظرف به بالا حرکت و در معرض نور قابل مشاهده می باشند.
از طرف دیگر ظروف این نوع عطرها در معرض نور صاف نبوده و دارای حباب و موج دار است.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 30 بازدید