گروه های مختلف عطر:

گروه های عطر

عطرهای تر و تازه، مرکبات و آکوا:

طبیعتاً اون عطری که اسم جنگل (Jungle) داشته باشند معمولاً بسته بندی سبزرنگ داشته، بوی علف تازه بریده شده، چوب، باران، گل ها و ... رو می دهد.

 

عطرهای آکوا یادآور ساحل دریا، باران، ازون (هوا)

این عطرها معمولاً به رنگ آبی هستند مثل کول واتر یا رنگ جلبک دریا مثل بولگاری آکوا.

 

عطرهایی که بوی پوست مرکبات رو منتقل می کنند. مثل ادوکلن سنّتی شماره ی 4711.

عطرهای ایجاد کننده ی حس تر و تازه و خنک که بوی خیار و هندوانه می دهند و حس جوانی را منتقل می کنند.

عطرهای ذیل الذکر شاهکارهای عطرهای زنانه ی گذشته بوده و در گروه های مختلف دسته بندی شدند که عبارتند از:

گروه عطرهای گل بو: (Floral)
که احساس بوییدن دسته ای از گل ها رو منتقل می کنند عبارتند از:
عطرهای گل بو-سالیسیلات: لِ ایر دو تِمپس، فیجی، اَنیس اَنیس و پاریس؛
عطرهای گل بو-آلدهاید: چنل شماره ی 5، آرپِجِ، مادام راچِس، کَلِندرِ، ریوِ گاوچِ، وایت لینن؛ 
عطرهای گل بو-شیرین: لِ اوریگان، اوسکار دِلارِنتا، پویزن، وَندِربیلت.

گروه عطرهای شرقی: (Oriental)
که حس رسمی بودن رو منتقل می کنند و احساس روزهای گرم عرقریزان.
عطرهای شرقی: شالیمار، موست دِ کارتیِر، آبسِشِن، یوث دیو، اوپیوم، کوکو.
عطرهای شرقی که رایحه ی شیرین وانیل در اون غالب هست (تقریباً 10 درصد مواد اوّلیه، از غالب رد شده و به تک بو (بوی وانیل) رسیده) و رایحه ی زیبا و شیرین کومارین و رایحه های عنبر و ادویه، معمولاً بدلیل رنگ قهوه ای مواد اوّلیه، بعد از رقیق شدن به رنگ زرد در می آیند. نمونه ی اجلا و شاهکار عطّاری قرن گذشته شالیمار یکی از عطرهای این گروه است.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 31 بازدید