چگونه می توان نوت ها را در عطر تشخیص داد؟

تشخیص نوت ها در عطر

کلمه ی نوت علاوه بر استفاده در معانی نوت پایه، نوت میانی و نوت اوّلیه، به معنی رایحه های مختلف استفاده شده در عطر هم هست.
مثلاً نوت پرتقال متشکّل از تعدادی مواد صنعتی و طبیعی، نوت مشک متشکّل از تعدادی مادّه ی صنعتی، نوت عنبر متشکل از تعدادی مواد مصنوعی. نوت یاس متشکل از تعدادی مواد اوّلیّه ی صنعتی و طبیعی، نوت سنبل، نوت لیمو سنگی، نوت ریحان، نوت ...
طریقه شناخت این نوت ها:
1. آموزش حس بویایی با استشمام این نوت ها به تنهایی و تلاش برای تشخیص نوت ها در عطر در مراحل مختلف تبخیر آن و در حالات متفاوت، اعم از روی نوار کاغذی، در هوا، در حلال های مختلف، داخل آب، روی کتان و ...
2. پرسش از خبرگان این علم، مخصوصاً توصیفات موجود در سایت های اینترنتی از قبیل osmoz.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 33 بازدید