ادبیّات عطّاری:

برای اینکه علاقه مندان به عطر بتوانند با یکدیگر مراوده داشته باشند نیاز دارند از کلماتی استفاده نمایند که استاندارد است و برای تمامی افراد معنای خاصّی را تداعی می نماید. بدین منظور ذیلاً برخی از واژه های معروف که مابین علاقه مندان بسیار کاربرد دارد را توضیح می دهم.

آکورد: Accord

مجموعه ی دو یا بیشترِ موادّ عطّاری، در نسبت های مشخّص، بگونه ای که بوی هیچ کدام از مواد، غالب نبوده و رایحه ی کلّی در حالت تعادل باشد. در این حالت از ترکیب دو یا چند مادّه، رایحه ی جدیدی بوجود می آید. این روش، پایه ی عطّاری بوده و بدین سان عطرهای پیچیده ساخته می شوند.

نوت: Note

رایحه ای که یادآور مکان، محصول، وضعیّت و یا ... خاصّی باشد. مثلاً نوتِ اقّیانوسی، نوتِ مرکّباتی، نوتِ میوه ای، نوتِ گرم، نوتِ خنک و ... . در حالی که آکورد تعادل بین دو یا چند مادّه را نشان می دهد که ممکن است از نوت های متفاوتی تشکیل شده باشند.

رایحه: Odour

بوهای مطبوع و خوش آیند. رایحه بوهای عادّی و ناخوش آیند را شامل نمی شود.

بو: Smell

شامل رایحه و بوهای نامطبوع و دیگر انواع آن. هر رایحه ای بو است ولی هر بویی رایحه نیست.

روغن عطر: Fragrance Oil

به عطر رقیق نشده روغن عطر گفته می شود. برای کاهش هزینه ی حمل و نقل معمولاً عطر بصورت رقیق نشده به مقصد ارسال شده و در مقصد که معمولاً حلّال هایی از قبیل الکل، دی.پی.جی و ... وجود دارد به میزان کافی رقیق شده و به بازار ارسال می گردد. حال اگر روی عطر نوشته شده بود Fragrance made in France بدین معنی است که روغن عطر از فرانسه وارد و داخل کشور بمیزان کافی رقیق شده و پس از پر کردن درون بطری و بسته بندی به بازار عرضه شده است. این نوع عطر در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی به اسانس معروف و شناخته می شود.

اسانس روغنی: Essential Oil

به عصاره ی طبیعی گیاهان که معمولاً با روش تقطیر بدست می آید اسانس روغنی گفته می شود. مثل اسانس روغنی رز، اسانس روغنی یاس، اسانس روغنی چوب صندل، اسانس روغنی لیمو سنگی و ... . از اسانس روغنی در تولید عطر استفاده می شود. اسانس روغنی صد در صد طبیعی است و با مادّه ی شیمیایی ترکیب نمی شود. اغلب اسانس های روغنی، بدون ترکیب با دیگر موادِّ عطّاری شیمیایی و بتنهایی خوش بو نیستند و نیازهایی از قبیل انتشار و ماندگاری را برآورده نمی سازند.

بیس: Base

واژه ی بیس حاوی معانی مختلفی است از جمله:

1. نوع حلّال استفاده شده در عطر. مثل عطرهای پایه آب، (Water Based) پایه الکلی، (Alcohol Based) پایه روغنی (Oil Base)؛

2. بیس عطر بمعنای شاکله و استخوان بندی یک عطر که معمولاً از 3 الی 5 مادّه ی شیمیایی تشکیل یافته و حجم زیادی از فرمول عطر را تشکیل می دهند؛

3. بیس به معنای ترکیبی از تعدادی موادِّ شیمیایی که یک رایحه ی طبیعی یا شیمیایی را تقلید می نمایند. مثل بیس یاس، بیس تنباکو، بیس سبزبو، بیس چوب بو که رایحه های طبیعی و بیس آلدهایدی که یک رایحه ی شیمیایی را تقلید می نماید. اینجا بیس بمعنای فیزیکِ ترکیبی از مواد شیمیایی است ولی نوت، رایحه ی آن ترکیب را بیان می دارد.

/ 0 نظر / 42 بازدید