عادّت کردن شامّه به رایحه ی عطر:

عادت شامّه

شامّه ی انسان به هر بویی عادت می کند و بعد از چند ثانیه دیگر متوجّه بویی که پیرامونش را گرفته نمی شود. این یک پدیده ی طبیعی و عادّی است و در مورد تمامی انسان ها صدق می کند.
برای کسانی که به علّت این اتّفاق از مقدار زیادی عطر استفاده می کنند که  رایحه برایشان عادّی نشود، بهتر است بجای اینکه تعداد پاف های موقع استفاده از عطر رو زیاد کنند، پاف ها رو با فاصله ی زمانی یکسانی در طول روز پخش نمایند. مثلاً بجای اینکه یک بار 10 پاف از عطر ساعت 8 صبح اسپری کنید. هر 5 ساعت 5 پاف اسپری نمایید.
چرا که در صورت اوّل، عملاً شما در ابتدای روز، بوی عطر غلیظ و قوی و احتمالاً غیر قابل تحمّلی خواهید داشت. ولی پس از چند ساعت، رایحه ی عطر شما آنقدر ضعیف می شود که دیگر قابل استشمام نخواهد بود. ولی اگر به این پیشنهاد عمل کنید در طول روز رایحه ی یکنواخت و ملایمی خواهید داشت.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 5 بازدید