عطرها از لحاظ حلّال به چند دسته تقسیم می شوند؟

حلال عطر

در یک تقسیم بندی کلّی عطرها به دو گروه:

  1. عطرهای پایه الکلی؛ (Alcohol-Based)
  2. عطرهای پایه روغنی، (Oil-Based)

دسته بندی می شوند.

حلّال مواد معطّر در عطرهای دسته ی اوّل، الکل بوده و در عطرهای دسته ی دوّم، روغن (اعم از روغن جوجوبا، روغن هسته ی زردآلو، روغن بادام تلخ و ...) نقش حلّال مواد معطّر را بازی می کنند.

عطرهای پایه الکلی بدلیل فرّاریّت بالای الکل، از انتشار بهتری به نسبت عطرهای پایه­روغنی برخوردارند. یعنی از فاصله ی دورتری از منبع آن قابل استشمام می باشند. ولی عطرهای پایه-روغنی ماندگاری بیشتری به نسبت عطرهای پایه-الکلی دارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید