محل استعمال عطر پایه الکلی و پایه روغنی:

از هر دو عطر می توان روی پوست و بر روی بدن استفاده نمود. استفاده از مادّه ی خوشبو روی پوست، انتشار بهتر و ماندگاری کمتر و استفاده از آن روی لباس، ماندگاری بیشتر و انتشار کمتری را به همراه می آورد.
البته در صورت استفاده از مادّه ی خوشبو روی لباس، امکان تغییر رنگ آن نقطه از لباس متصوّر است. امّا برای حفظ سلامتی پوست بهتر است استفاده از مادّه ی معطّر روی پوست خودّداری نمود.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 51 بازدید