تِمِ اصلی عطر:

معمولاً عطرها دارای تِمِ اصلی هستند که عبارت است از غالب ترین نوت در عطر که دیگر نوت ها حول و حوش تِمِ اصلی در عطر قرار می گیرند و نقش حاشیه ای دارند. نوت های حاشیه ای برای غنابخشی و پیچیده کردن عطر وارد می گردند و نقش آرایش کننده ی تِمِ اصلی را دارا هستند.

تِم اصلی عطر متفاوت از نوت میانی یا نوت پایه است. ممکن است یک نوت که میانی یا پایه است نقش تِمِ اصلی عطر را ایفا کند. ذیلاً برخی از تِمِ های اصلی مد روز بازار را بیان می نمایم:

1. تِمِ گل مریم در عطرهای زنانه؛

2. تِمِ شیرین در عطرهای زنانه؛

3. تِمِ چوب-بو در عطرهای مردانه؛

4. تِمِ اقیانوسی در عطرهای مردانه؛

5. تِمِ ترش در ادوکلن های مردانه؛

6. تِمِ رز در عطرهای زنانه و مردانه (بویژه افراد مذهبی)؛

7. تِمِ یاس در عطرهای مردانه و ... .

شریف عطّار

/ 0 نظر / 4 بازدید