آیا با گذشت زمان، عطر فاسد می شود؟

بله، عطرها هم فاسد می شوند. پس چرا اغلب عطرها دارای تاریخ انقضا نیستند؟

احتمالاً به این علّت که دوام عطر بیشتر از 2 سال می باشد، در بیشتر موارد تاریخ انقضا و تولید بر روی عطر درج نمی شود.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 95 بازدید