پیام عطر:

پیام عطرهمان طور که می دانیم عطّاران بزرگ، هر عطری را با هدف رساندن پیامی طرّاحی می کنند. این پیام از شخص استفاده کننده از عطر به شخص استشمام کننده ی عطر منتقل می شود.
مثلاً یکی از پیغام های عطر می تواند ایجاد حس طراوت و تازگی باران، شبنم، بوته ها و گیاهان بهاری باشد؛

یا انتقال احساس یک روز بارانی خنک؛

یا ایجاد حسّی که ناشی از بوییدن دسته ای از گل ها ایجاد می شود؛

یا پیامی که نشان دهنده ی حضور در کنار دریا که رایحه ی آب، شن کنار دریا، جلبک و هوای آزاد در هم آمیخته شده؛

یا ایجاد حس حضور در جنگلی انبوه مرطوب با رایحه چوب، خزه ها، گل ها، گیاهان، شبنم و ... ؛

یا انتقال حس یک روز گرم آفتابی در هوای شرجی که رایحه ی عطر با بوی عرق انسان مخلوط شده؛

یا ایجاد احساس حضور در یک قنّادی که رایحه ی شیرینی تازه پخته شده به همراه وانیل مخلوط شده؛

یا انتقال حس کندن پوست مرکبات؛

یا ارسال پیام برای جذب جنس مخالف؛

یا ایجاد حس جوانی و تر و تازگی با رایح های خنک؛

ارسال حس رسمی و موقّر بودن؛

ارسال حسّ شکلات با طعم میوه که قابل خوردن است؛

و یا ارسال پیام حس جوانی با رایحه های اقیانوس و اذن.

 

شریف عطّار

/ 0 نظر / 41 بازدید