حمید مرآتی کاشانی، عطّار معروف ایرانی:

ایشان در استخدام  شرکت بسیار معروف فرمِنیخ سوئیسی بوده و در کشور امارات، شهر دبی نیز، برای این شرکت فعّالیّت می نموده است.

این عطّار مشهور، دو عطر بسیار معروف، بنام های هالووین بلو دراپ و پگاسوس را یکی برای خانه ی عطّاری دِل پوزو و دیگری را برای خانه ی عطّاری مارلی طرّاحی نموده است.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 205 بازدید