عطّار ارشد گرلاین در کاشان:

 

تیری وسر سوئیسی که در مدرسه ی عطّرسازی ژیوودان تحصیل و در ژیوودان و فرمنیخ سابقه ی فعّالیّت دارد هم اکنون عطّار ارشد و مسئول عطّاری گرلاین هست.

وی اکنون بیشتر اوقات خود را برای تأمین موادِّ اوّلیّه ی کیفی از سراسر جهان برای خانه ی عطرسازی گرلاین می گذراند.

عکسی که ذیلاً از وی وجود دارد وی را در حال خرید گلاب در یکی از شهرهای کشور که احتمالاً می بایست کاشان باشد نشان می دهد:

/ 0 نظر / 109 بازدید