عطری با یک مولکول:

عطری با یک مولکولبرای اوّلین بار یه عطّار، درصد بسیار بالایی از عطرش را فقط از یک ملکول شیمیایی، (بنام Iso E Super) دیگری استفاده کرد. نام این عطر Molecule 01 هست.
لینک عطر:
http://www.luckyscent.com/shop/detail.asp?itemid=30800
این مادّه داری دو جنبه ی بویایی، یکی بوی چوب و دیگری رایحه عنبر است. قبول این مادّه به عنوان یک عطر کامل با توجّه به رایحه ی مطبوعش راحت است. 

شریف عطّار

/ 0 نظر / 117 بازدید