بهترین مکان برای نگهداری عطر کجاست؟

بهترین مکان برای نگهداری عطر

عطرها به نور، گرما و اکسیژن حسّاس می باشند. پس بهترین مکان برای نگهداری عطر جای تاریک و  خنک است. در صورتی که عطر در معرض نور آفتاب و گرما قرار بگیرد موادِّ اوّلیّه ی معطّر موجود در آن خراب شده و رایحه آن تخریب خواهد شد. پس بهترین بطری برای افزایش ماندگاری عطر شیشه های تیره است.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 54 بازدید