سبک های عطرسازی:

سبک فرانسوی در عطرسازی (عطّاری) یا سبک سنّتی، سبکی قدیمی است که در فرانسه مرسوم بوده و هنوز در ساخت برخی از عطرها استفاده می شود. در این سبک، عطر دارای سه چهره ی متفاوت می باشد. (نوت اوّلیّه، نوت میانی و نوت پایه) یعنی در طول تبخیر عطر، عطر سه مرحله رایحه را نمایش می دهد.
مروّج بزرگ این سبک از عطّاری، عطّار جین کارلز، (عطّار فرانسوی) رئیس مدرسه ی عطّاری جیوودان در پاریس بوده است.

سبک عطرسازی

در این سبک تعداد زیادی از مواد اوّلیّه، مثلاً 10 الی 30 مادّه، ساختار اصلی عطر (که 80% وزن مواد اوّلیّه را می سازند) را تشکیل می دهد.
در سبک آمریکایی یا سبک مدرن که امروزه در دنیای عطّاری رایج است عطرهایی طرّاحی می شود که از ابتدای استعمال تا انتها، راحیه ی تقریباً ثابتی دارند. به اصطلاح این نوع عطرها را عطرهای یکپارچه یا خطّی (Linear) می گویند. این سبک مربوط است به کار عطّار سوفیا گروجسمن (عطّار زن آمریکایی)

عطر خطّی
در این نوع عطرها تعداد کمی مادّه (4 الی 10 مادّه) که بسیار ماندگارند و در گروه پایه قرار دارند یا جز پایدارترین مواد گروه میانی هستند، 80% ساختار عطر را شکل می دهند. 20% باقی مانده نیز با مواد قوّی برای تزیین ساختار اصلی عطر گرداگرد 80% مابقی را می پوشانند.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 54 بازدید