ابزارهای عطّار برای ارسال پیام یک عطر چیست؟

ابزار عطرساز برای ارسال پیام

رایحه
مهمترین ابزار القایی عطّار برای ارسال پیام، رایحه ی عطرش می باشد.
فرض کنید قصد عطّار از طرّاحی عطرش، القای یک بوی خنک و اقیانوسی باشد. مثل بولگاری آکوا.
این نوع عطر که برای جوانان، حالت اسپرت و روزهای گرم سال طرّاحی می گردد، حس خنکی را به بوینده منتقل می نماید.
پس پیام این عطر، ایجاد حس اقیانوسی، آبی و خنک بوده که با استفاده از مواد اوّلیّه ی معطّر خاصّی که بوی آب، اقیانوس، ازن و ... می دهد در عطر به دست می آید.

ظرف عطر
طرّاحی ظرف عطر می تواند به عطّار در ارسال پیامش کمک نماید.
برگردیم به همان مثال بالا. عطّار می خواهد یک حس اقیانوسی را منتقل کند. ظرف عطر می بایست چگونه باشد که این حس منتقل شود؟ عنصری از دریا خوبه؟ چه عنصری؟
صدف. به این دلیل می بینیم ظرف بولگاری آکوا شبیه به صدف هست.
یا عطرهایی که بوی چوب می دهند از چوب در ظرفشون استفاده می کنند. یا آن هایی که بوی چرم می دهند از چرم طبیعی در ظرف شان بهره می برند.

رنگ عطر و بسته

رنگ عطر آکواتیک می تواند آبی یا سبز جلبکی (رنگ اقیانوس از بالا در بعضی از قسمت ها آبی و در برخی دیگر سبز جلبکی می باشد) است که بتواند به ارسال پیام عطّار (رایحه ی اقیانوس) کمک کند.
در بولگاری آکوا سبز جلبکی انتخاب شده است. همچنین رنگ بسته بندی نیز به همین شکل.
رنگ قرمز برای عطرهای سنگین و تلخ، رنگ زرد در عطرهای شرقی برای ایجاد حس گرم یادآور نور زرد خورشید. رنگ صورتی در برخی از عطرهای گل بو یادآور رز صورتی و ... 

بسته بندی
نوع بسته بندی نیز می تواند به ایجاد حس خاصی در مشتری کمک نماید. شما با نگاه کردن به تفاوت بین طرّاحی بسته بندی می توانید به این مهم پی ببرید. مثلاً برخی عطرها در گونی بسته بندی می شوند تا بوی کتان را منتقل کنند. عطر سیگار در قوطی شبیه به قوطی سیگار و هم رنگ سیگار.

برخی از برندهای معروف بازار کنونی ایران از بسته بندی یکسانی استفاده می نمایند. یعنی بسته بندی عادّی، ظرف عادّی اما با اسم معروف و قیمت گران.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 138 بازدید