تأثیر آب و هوا بر ماندگاری و انتشار عطر:

عطر و هوای گرم

عطر در هوای گرم ماندگاری کمتری از هوای سرد دارد. چرا که گرما به مولکول های عطر کمک می کند با جذب انرژی گرمایی از روی سطحی (پوست بدن، لباس، نوار بویایی و ...) که قرار دارند تبخیر شوند. ولی در هوای گرم انتشار عطر بهتر از هوای سرد می باشد.

عطر و هوای سرد

همچنین عطر در هوای مرطوب (شرجی) ماندگاری بیشتری دارد تا هوای خشک. چرا که امکان فرار مولکول ها از سطحی که روی آن قرار گرفته اند در هوای مرطوب کمتر از هوای خشک است. همچنین انتشار عطر در هوای خشک طبیعتاً بیشتر از هوای مرطوب است و اصطلاحاَ عطر در هوای مرطوب خفه می شود.

شریف عطّار

/ 0 نظر / 108 بازدید