برای جلوگیری از گیج شدن حسّ بویایی چکار کنیم؟

گیج شدن حسّ بویایی

برای جلوگیری از گیج شدن حسّ بویایی و پر شدن آن، پیشنهاد می کنم نوارهای بویایی کاغذی حاوی عطر را بگیرید و از مغازه خارج شوید و سعی کنید هنگام راه رفتن و با فواصل 10 ثانیه عطرها را بوییده و تا انتهای تبخیر عطر از روی نوار کاغذی آن را امتحان کنید. چه بسا یک عطر نوت اوّلیه ی خوبی داشته باشد ولی نوت پایه ی اون به مذاقتان سازگار نیاید. یا برعکس نوت اوّلیش خوب نباشد ولی بعد از تبخیر نوت اوّلیه، رایحه ی خوبی جایگزینش شود. 
ایجاد فاصله بین هر بویایی می تواند به بازسازی اندام بویایی کمک کند و تنفّس هنگام راه رفتن مخصوصاً در هوای آزاد (نه هوای آلوده ی تهران) می تواند به خالی شدن مشام از رایحه کمک کند.
با این کار، ماندگاری عطرها در مقایسه با یکدیگر را بهتر می توانید محک بزنید.

همچنین به فروشنده اجازه ندهید نوار بویایی را در عطر غسل بدهد. بلکه بخواهید نوار بویایی را فقط با کمی عطر آغشته کند. چون هرچقدر عطر بیشتر روی نوار کاغذی باشد ماندگاری، انتشار، حجم و ... بیشتر می شود و این مورد پسند فروشنده ی عطر می باشد. پس اگه نوار بویایی کمتر عطر را به خودش بگیرد همه ی فازهای عطر در زمان کمتری خودشان را نشان می دهند.

نوار بویایی ضخیم، عطر را بیشتر نگه می دارد و به عطر اجازه نمی دهد فازهای بعدی زود خود را نشان بدهند. لذا نوار بویایی نازک تر برای امتحان عطر بهتر است. چون فازهای مختلف عطر روی این نوع نوار بویایی زودتر خودشان را نمایش می دهند.

استشمام قهوه تأثیر اثبات شده ای برای بازسازی حس بویایی ندارد. 

شریف عطّار

/ 0 نظر / 5 بازدید