در ساخت عطر برای محصولات کاربردی (محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی) کارکرد عطر اعم از انتشار و ماندگاری، بر زیبایی آن اولویت دارد. بدین معنی که شما هنگام استشمام عطر این محصولات ممکن است رایحه ی زیبا، متعادل و خوش آیندی را پیدا ننمایید. امّا مطمئنّاً این رایحه بسیار منتشرشونده و در عین حال در محصول مورد نظر بسیار ماندگار است.

عطّاران برای ساخت این رایحه ها الزاماتی از قبیل توانایی عطر برای پوشاندن بوی نامطبوع بیس محصول (مثلاً بوی نامطبوع چربی موجود در صابون) سازگاری با بیس و ظرف پلاستیکی و ... را بسیار مهم تر از زیبایی رایحه می شمارند.

این بخش از عطّاری، رشته ای جدا از عطّاری برای انسان (عطّاری فاخر) است و عطّاران بصورت تخصّصی در این بخش فعّالیّت می نمایند. بدین معنی که عطّاران این بخش فقط و فقط برای محصولات و نه برای انسان ها عطر طرّاحی می نمایند.

بنظر می رسد برای ما ایرانی ها که کارکرد عطر فوق العاده مهم است عطر محصولات کاربردی بتواند سلیقه مان را برآورده نماید. :)

شریف عطّار