عطرهای معروفبه نظر  می آید چند دلیل وجود داشته باشد که عطرهای جدید و غیرمعروف بصورت پایه روغنی در بازار وجود ندارد:
1. برخی از عطرها مثل "سی. کی. وان" یا "کول واتر" آنقدر بین مردم معروف و شناخته شده هستند که بازار و مشتریان خود را دارند و دلّالان و کارخانه‌های عطّاری بدلیل فروش بیشتر، این عطرها را ترجیح می‌دهند؛

2. فرمول این عطرها (کول واتر و سی کی وان) به دست آمده و بازسازی آن راحت تر شده است؛

3. کارخانه‌های عطرسازی می‌بایست میزان فروش عطرها را در بازار سنجیده تا  روی آن سرمایه‌گذاری کنند. لذا تا فروش موفّق یک عطر جدید در بازار تضمین نباشد، سراغ تولید انبوه آن نمی‌روند؛

4. آنالیز و شبیه‌سازی عطرهای جدید مقداری زمان نیاز دارد. پس یکی الی دو سال وقت نیاز است که این عطرها دوباره‌سازی و در حجم زیاد وارد بازار شوند؛

5. خرده‌فروشان عطر، آثاری را انتخاب می‌کنند که بین مشتریان شناخته‌شده‌تر بوده و در زمان کم‌تر و بصورت راحت‌تری بتوانند آن را بفروشند.


شریف عطّار