شباهت عطّاری به نقّاشی

در نقاشی از ترکیب رنگ‌های موجود رنگ‌های جدیدی به دست می‌آید. زیبایی رنگ‌های جدید به مهارت نقاش و ذوق بصری وی بستگی دارد. نقاش چهارچوب نقاشی‌اش را رنگ‌آمیزی و بدان رنگ‌های دیگری برای بدست آوردن تصاویر زیبا که بتواند چشم‌نواز باشد اضافه می‌نماید. در پایان وی با اضافه نمودن مقدار کمی دیگر اثر خود را پرداخت نموده و به پایان می‌رساند.

در عطرسازی نیز عطرسازان از ترکیب نوت‌های بویایی نوت‌های جدیدی می‌سازند. به بیان دیگر در عطاری، A+B مساوی با A و B نمی‌شود. بلکه نوت جدیدی مثل C ساخته می‌شود. مهارت عطّار این است که بتواند نوت جدید را به نحوی بسازد که دل‌فریب و زیبا باشد.

همچنین در عطرسازی باز همانند نقاشی، چهارچوب عطر با چند نوت پایه ساخته می‌شود و با اضافه شدن چند نوت دیگر، چهارچوب اصلی اصلاح می‌گردد و در پایان با اضافه نمودن مقدار کمی نوت‌های دیگر اثر به کمال می‌رسد و پرداخت می‌شود.

شریف عطّار