در عطرهای پایه‌روغنی آیا این امکان وجود دارد که بدون اضافه نمودن الکل، بجای استفاده از درب‌های رولی، از درب‌های اتومایزر (ذره‌پاش) استفاده نمود؟

پاسخ مثبت است. ولی دو اشکال کوچک بوجود می‌آید. ابتدا این‌که درب ذره‌پاش نمی‌تواند روغن را بصورت ذره درآورد و آن را متمرکز اسپری می‌نماید و دوّم اینکه بدلیل متمرکز اسپری شدن عطر روی لباس لکه باقی می‌ماند.

شریف عطّار