عطرهای روغنی

 

ارزان بودن این نوع عطرها می تواند چند دلیل داشته باشد:

اوّلین دلیل: عدم نیاز به پرداخت هزینه‌ی تمام مراحل طرّاحی عطر توسّط عطّار. فرضاً عطر آروماتیک الاکسیر یک عطر اصالتاً فرانسوی می باشد. شرکت‌های عطرسازی با ارسال نمونه‌ی آن برای آزمایشگاه و با دستگاه گاز کروماتوگرافی فرمول تقریبی را بدست می‌آورند؛

دوّم اینکه: این نوع عطرها فاقد بسته‌بندی بوده و سازنده هزینه‌ای بابت تبلیغات نمی پردازد؛

سوّم: معمولاً 100 میل عطر با مواد اوّلیّه‌ی اروپایی درجه‌ی یک، 10 دلار تمام می‌شود. (بدون بطری و بسته‌بندی)‌ یعنی اگر شرکتی (مثلاً یک شرکت اماراتی) یک عطر معروف را به قیمت ارزان می‌فروشد نباید تعجّب کنید. چرا که:
الف. پول کارگر در آسیا (مثلاً پاکستان که برخی از عطرهای شرکت های اماراتی در این کشور تولید می‌شود،) ارزان‌تر از اروپاست؛
ب. هزینه‌ی بطری شیشه‌ای نشکن و طرّاحی شده توسّط یک هنرمند فرانسوی و هزینه‌ی طرّاحی و تولید بسته‌بندی را کم‌تر می‌پردازند؛
ج. حاشیه‌ی سود پایین‌تری برای خودشان در نظر می‌گیرند. (فکر می‌کنم بعضی شرکت‌های اروپایی 200 درصد و بیشتر سود در نظر بگیرند.)

شریف عطّار