ساخت عطرشما می توانید در ایران و بصورت خانگی عطری بر اساس سلیقه ی خود تولید کنید.
ولی بر اساس آزمایش و خطا این امر ممکن نیست. می بایست با مطالعه ی عمیق در این زمینه دانش خود را افزایش دهید.

سپس با خرید مواد اوّلیّه
(از خارج کشور و از سایت هایی مانند www.perfumersworld.com بوسیله ی کارت های اعتباری ویزا یا مستر، بسته‌ی پستی نباید بیشتر از دو کیلو وزن داشته باشد و قیمت موادِّ خریداری شده زیر 100 دلار درج شده باشد. در غیر این صورت گمرک ایران مجوّز بهداشت را الزامی می داند که اخذ این مجوز کار بسیار  سختی است) و ارزیابی بویایی  این مواد با استشمام نمودن آن، با رایحه‌ی این مواد و خانواده‌های مختلف عطر آشنا شوید و به آموزش حس بویایی‌تان بپردازید. 

سپس و بعد از شناخت مواد اوّلیّه‌ی پایه ای (حدوداً 200 مادّه که لیست این مواد در کتاب ترجمه شده توسّط اینجانب وجود دارد) و آزمایش تعدادی فرمول پایه‌ای عطر، می توانید به تولید عطر در مقیاس خانگی و بر اساس سلیقه‌ی خودتان بپردازید.
بعداً کار بصورت عملی با مواد اوّلیّه به منظور به خاطرسپاری رایحه‌ی این مواد و آموزش حسِّ شامّه؛
سپس طرّاحی عطر در مقیاس خانگی.

وسایل اصلی مورد نیاز عبارتند از:
1. ترازوی دیجیتال (ترجیحاً با مارک AND (ژاپن)) با دقّت یک صدم گرم؛

2. نوار مقوّایی غیرگلاسه که عطر رو بخود بگیرد و با قرار دادن آن در عطر خیس گردد؛ 

3. بطری شیشه‌ای قهوه‌ای رنگ با درب‌های گازبند؛

4. سرنگ شیشه ای؛

5. الکل طبّی (اتیل الکل)؛

6. برچسب ضدّ آب.


قیمت:
مواد اوّلیّه 300 الی 400 دلار؛
ترازوی دیجیتال از 30 هزار تومان تا یک میلیون تومان؛
یک کیلو نوار مقوّایی برش خورده (نیم الی یک سانتی متر عرض، 15 سانتی متر طول) 20 هزار تومان؛
300 عدد بطری شیشه‌ای قهوه‌ای رنگ 100 هزار تومان؛
600 عدد درب گازبند 10 هزار تومان؛
سرنگ شیشه‌ای آلمانی 10 هزار تومان؛
دو لیتر الکل طبّی 30 هزار تومان؛
یک بسته برچسب ضدّآب دو هزار تومان.

با این مقدار مواد می توانید حدوداً 30 عطر تمام شده تولید کنید و از این مهم‌تر اینکه می‌توانید با عطرسازی آشنا گردید.

شریف عطّار