تفاوت تستر با عطر اصلی

شرکت های عطرسازی، برای ایجاد امکان امتحان عطر، تسترها را در اختیار توزیع کنندگان قرار می دهند. تستر برای استفاده در فروشگاه است و نبایستی بفروش رسد. معمولاً روی بطری واژه ی تستر درج می گردد.

تسترها از لحاظ مایع درون بطری با عطر اصلی تفاوتی ندارند. تنها تفاوت های بین تستر و عطر اصلی به شرح ذیل می باشد:

1. تستر فاقد جعبه ی تجمّلی است ولی ممکن است دارای جعبه ی کارتنی یا سفیدرنگ بدون گرافیک و تصویر باشد؛

2. معمولاً تستر فاقد درپوش است؛

3. فروشندگان تستر را به قیمتی پایین تر می فروشند.

حال اگر شما در نظر دارید عطر را برای خودتان بخرید و قصد هدیه دادن آن را ندارید خرید تستر به نفع شما خواهد بود. همچنین در صورت انتخاب تستر، اگر از رایحه ی عطر خوشتان نیامد با توجّه به نبود بسته بندی و درپوش، امکان فروش مجدّد آن سخت تر خواهد شد.

شریف عطّار