عطر مردانه
                                        
چون عرف روز بازار غرب اینه که معمولاً مردان از عطرهای رقیق تر، سبک تر و با ماندگاری کمتر استفاده می نمایند لذا عطرهای مردانه با غلظت کمتر یعنی نسخه ی Eau de Toilete تولید و به بازار عرضه می شود.
شریف عطّار