خلوص عطر

برای شناسایی انواع عطرها، از نظر درصد و میزان خلوص، از اسامی عرفی خاصی استفاده می‌شود. هرچند این استانداردها دقیقاً مشخّص و احصا نگردیده‌اند، امّا به صورت تقریبی می‌توان درجه‌ی خلوص را از نام انتخاب شده و از نام انتخاب شده، درجه‌ی خلوص را تشخیص داد.
درجه‌ی خلوص عطر یعنی درصد مواد اوّلیّه اعم از طبیعی و مصنوعی که بعضاً آن را روغن عطر (Perfume Oil) نیز می‌نامند.
مـثـلاً درجـه‌ی خلــوص عـطـر (Perfume یا Extraite) بین 30 الـی 40%، مـایـع عـطـر (Eau de perfume) بین 20 الی 30%، مایع آرایش (Eau de Toilette) بین 10 الی 20%، مایع کلن (Eau de cologne) بین 5 الی 10% و مایع بعد از اصلاح (After shave) بین 3 الی 5% می­‌باشد.
بر روی بطری عطر معمولاً با عبارت vol روبرو می شویم. این عدد نشان دهنده ی میزان حجمی الکل استفاده شده در عطر است. مثلاً اگر vol عطری 60% باشد یعنی میزان حجمی الکل استفاده شده 60% است و درصد خلوص آن بصورت تقریبی 40=60-100 است. پس هرچه عدد vol کمتر باشد غلظت عطر بالاتر است.

در عطرهای تقلّیی معمولاً  عدد vol پایین نشان داده می شود همچنین ادّعا می گردد عطر از نوع perfume است ولی ماندگاری آن نشان می‌دهد این ادّعا صحّت ندارد.
عطرهای ساخته شده توسّط تولیدکنندگان آمریکایی، از درصد خلوص بالاتری به نسبت عطرهای تولید شده در کشور فرانسه برخوردارند. مثلاً آمریکایی‌ها مایع آرایش (Eau de Toilette) را نزدیک 10% خلوص و فرانسوی‌ها همان نوع را با خلوصی نزدیک به 5% تولید می‌نمایند.
هرچقدر خلوص عطر بیشتر باشد ماندگاری آن بیشتر است. مثلاً نسخه‌ی perfume عطر curve ماندگارتر از نسخه‌ی eau de perfume همان عطر می‌باشد.
شریف عطّار