ثبات عطر

بسته به مواد اوّلیّه ی استفاده شده در عطر و تکنیک بکار رفته برای ثبات آن و روش نگهداری شما، عمر عطر متفاوت است.
مواد اوّلیّه ی معطّر، به گرما، اکسیژن و نور حسّاس هستند. پس عطرهایی که دارای بطری تیره هستند دوامشان بیشتر است.

اگر بطری عطر مقاوم باشد، در فریزر که نور کم و مکانی سرد می باشد عطر بیشترین دوام را خواهد آورد. البته بهتر است قبل از قرار دادن عطر در فریزر آن را درون پلاستیک بپوشانید.
همچنین عطری که شیشه اش پر است، کمتر اکسیژن در فضای فوقانی آن وجود دارد و طبیعتاً اکسیداسیون کمتر اتّفاق می افتد. پس عطری که بیشتر حجمش استفاده شده و رو به اتمام است طبیعتاً زودتر اکسیده می شود.
آلدهایدها و نوت های مرکّبات، زودتر از دیگر مواد معطّر اکسید می شوند. لذا اگر عطر شما حاوی این مواد باشد زودتر غزل خداحافظی را سر خواهد داد.
همچنین اگر شرکت عطرسازی، تکنیک مناسبی برای حفظ عطر از اکسیداسیون، نور و ... بکار ببرد عمر عطر طولانی تر می شود.
وقتی رایحه ی عطر تغییر و بوی بد و ترشیدگی بدهد دیگر فاسد شده و رایحه اش قابل بازیابی نیست.
علی رغم این، برخی عطرها در نقاطی از جهان از جمله اروپا 70 سال دوام آورده اند.
برای کسی اطّلاعات بیشتر می توانید کتاب ذیل را مطالعه نمایید:

http://s3.picofile.com/file/8198226500/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html

 

شریف عطّار