عطر چینی

کارخانه‌های فعّال در کشورهای جهان سوّم می‌توانند درصد مواد معطّر را کم نموده ولی عدد Vol که نشان دهنده‌ی درصد الکل است را کم بنویسند تا هزینه‌ی تمام شده‌شان کم شود که در این صورت شدّت و ماندگاری عطر پایین می‌آید.
ممکن است این تولیدکنندگان بدلیل دانش کم و اینکه محصول‌شان در اروپا توضیع نمی‌شود مجبور نباشند مقرّرات بهداشتی ایفرا (IFRA) در خصوص مواد ممنوعه و درصد مجاز مواد را رعایت کنند. در صورتی که این مقرّرات رعایت نشود ممکن است عطر باعث خارش، التهاب و حسّاسیت پوست شود. یا ممکن است هنگامی که پوست در معرض نور قرار می گیرد در پوست حسّاسیّت ایجاد کند.

شریف عطّار