برگزاری دوره ی مقدماتی آموزش عطرسازی
مکان: شهر تهران؛
زمان: پنج شنبه ها و جمعه ها؛
ساعات تدریس: ۲۰ ساعت طی ۵ روز؛
زمان شروع: تابستان سال 95؛
هدف دوره:
آشنایی با عطرسازی خلّاق؛
آموزش مفاهیم و مباحث اوّلیّه‌ی عطرسازی.
کاربرد دوره:
آشنایی با طرّاحی عطر؛
ایجاد قابلیّت تشریح عطرِ موردِ نیاز، از نظر رایحه و خواص، برای افرادی که قصد خرید عطر در حجم عمده برای صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی یا برای مصارف شخصی دارند؛
آشنایی با مفاهیم اساسی عطر برای افرادی که در بخش فروش حضور دارند. تا بتوانند عطرشان را برای فروش به مشتری تشریح نمایند.
سرفصل‌های دوره‌ی مقدّماتی:
پیش­‌نیازهای مورد نیاز برای تبدیل شدن به عطرساز؛
تعریف شاخه‌های عطرسازی و خصوصیّات هرکدام؛
تعریف عطر؛
شناخت انواع عطرها و تقسیم بندی آن‌ها؛
شناخت انواع شرکت‌های تجاری دخیل در ساخت عطر؛
تقسیم‌بندی موادِّ اوّلیّه؛
تشریح مفاهیم کلیدی در عطرسازی؛
تشریح خانواده‌های عطر؛
رابطه‌ی انتشار و ماندگاری؛
 تثبیت‌کننده‌ها؛
عوامل دخیل در ماندگاری عطر؛
تشریح تأثیر حلّال بر رایحه، انتشار و ماندگاری؛
سَبک‌های عطرسازی؛
لوازم مورد نیاز برای عطرسازی خانگی؛
کیفیّت موادِّ اوّلیّه؛
نحوه‌ی نگهداری موادِّ اوّلیّه؛
الکل مورد استفاده در عطرسازی؛
نحوه‌ی رقیق نمودن؛
نحوه‌ی کار در آزمایشگاه؛
تکنیک‌های استشمام؛
طبقه‌بندی جِلینک؛
اصول زیباشناسی در عطرسازی؛
 آشنایی با تکنیک‌های ارزیابی بویایی؛
و ساختار عطر.
مراحل آموزش عطرسازی
مقدماتی؛
میانی؛
پیشرفته.
دوره ی مقدّماتی:
آشنایی با مفاهیم پایه، پیامِ عطر، خانواده‌های مختلف عطر، ساختار عطر؛
یادگیری اصول کار در آزمایشگاه عطرسازی؛
آموزش حسِّ بویایی برای شناخت موادِّ اوّلیّه؛
ساخت چند آکورد پایه ای و بیس گلبو.
علاقه مندان می توانند آمادگی خود را به آدرس ایمیل اینجانب ارسال نمایند:
sharif.1.attar@gmail.com
پس از اعلام آمادگی شرکت کنندگان، هماهنگی های آتی از قبیل ساعات دوره در جلسه ای مجازی انجام خواهد گردید.