عطرهای سنّتی شاخصه‌هایی دارند که ذیلاً به اهم آن‌ها اشاره می نمایم:

1. مهم‌ترین شاخصه‌ی عطرهای سنّتی، دارا بودن سه نوت متفاوت است. به عبارت دیگر، عطر، دارای بازی نوت‌ها بوده و فاقد رایحه‌ی یکنواخت (خطّی) می‌باشد یا به سبک فرانسوی، فرمول‌بندی گردیده‌ است؛

2. عطرهای سنّتی، غنی‌تر، سنگین‌تر و غلیظ‌تر از عطرهای امروزین می‌باشند؛

3. تعداد نوت‌های استفاده شده در عطرهای سنتّی زیادتر از عطرهای مدرن است. یا اصطلاحاً از نظر بویایی شلوغ می‌باشند. به عبارت دیگر عطرهای مدرن از سبک مینیمالیستی پیروی می‌کنند؛

4. در عطرهای سنّتی، از موادِّ اوّلیّه‌ی طبیعی، خصوصاً موادِّ طبیعی گل‌بو (مثل رز و یاس) در حجم بیشتری به نسبت عطرهای امروزین استفاده شده است؛

5. اغلب عطرهای کلاسیک، در گذشته طرّاحی گردیده‌اند؛

6. عطرهای سنّتی، قطبی‌تر از عطرهای امروزین هستند. به بیان دیگر، امکان این‌که برخی از رایحه‌ی آن متنفّر گردند وجود دارد. یا عطرهای امروزین بی‌آزارتر می‌باشند.

شریف عطّار